top of page

Informacije i korisni linkovi

ISO certifikat

AGST žica  & Biegetechnik GmbH zadovoljava standard DIN EN ISO 9001:2015 za sljedeća područja primjene:

Prodaja i obrada nehrđajućeg čelika u prstenovima i šipkama kao i distribucija hladnog satova, željeza i slobodno rezanih čeličnih žica.

Marketing strojeva za oblikovanje metala kao i njihov popravak, održavanje, montaža te podučavanje i obuka rukovatelja strojevima.

ISO 9001 certifikat od AGST-a

Doplate za legure

Doplata za legure je varijabilna cjenovna komponenta koja se utvrđuje mjesečno i ovisi o kolebanjima cijena legirajućih elemenata koji su važni za dotični materijal na burzi. Doplate koje izračunavamo odgovaraju jedinstvenim vrijednostima za njemačke dobavljače.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s drugim vrijednostima za materijale koji nisu ovdje navedeni ili druge dizajne kao što je čelik za šipke, itd., rado ćemo vam pružiti informacije.

bottom of page