top of page

Zaštita podataka

Jako nam je drago što ste zainteresirani za našu tvrtku. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment AGST Wire i Biegetechnik GmbH. Internetska stranica AGST Wire i Biegetechnik GmbH općenito se može koristiti bez navođenja osobnih podataka. Međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji pravna osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu dotične osobe.
Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) iu skladu sa zaštitom podataka za pojedinu državu. propisi važeći za AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Ovom Izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su obaviješteni o pravima koja imaju ovom izjavom o zaštiti podataka.

Kao voditelj obrade odgovoran za obradu, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju moguću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Unatoč tome, prijenosi podataka putem Interneta općenito mogu imati sigurnosne nedostatke, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaka zainteresirana osoba može nam slobodno prenijeti osobne podatke na alternativne načine, na primjer telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka tvrtke AGST Draht- und Biegetechnik GmbH temelji se na uvjetima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti korištene pojmove.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće izraze:

 • a)   osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu „ispitanik”). Smatra se da se fizička osoba može identificirati ako, izravno ili neizravno, posebno putem dodjele identifikatoru kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jednom ili više posebnih obilježja, izraz može se identificirati fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

 • b)    pogođena osoba

Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade.

 • c)   Obrada

Obrada je svaki proces koji se provodi uz ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo koji takav niz procesa u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, raspoređivanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, čitanje, upit, korištenje, otkrivanje od strane prijenos, distribucija ili bilo koji drugi oblik stavljanja na raspolaganje, podudaranja ili povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.

 • d)    Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 • e)    Profiliranje

Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka, koja se sastoji u korištenju tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne analize ili predviđanja preferencija te fizičke osobe. , interesi, pouzdanost, ponašanje, boravište ili preseljenje.

 • f)     Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da osobni podaci nisu dodijeljeni identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati.

 • g)    Odgovoran ili odgovoran za obradu

Nositelj ili odgovorna osoba za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i načini ove obrade određeni pravom Unije ili pravom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se odrediti pravom Unije ili pravom država članica.

 • h)    Procesor

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

 • i)      Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ustanova ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, neovisno radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u kontekstu određenog istražnog mandata prema pravu Unije ili države članice ne smatraju se primateljima.

 • j)      Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnom odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • k)    Pristanak

Privola je svaki izraz volje dobrovoljno dat od strane ispitanika na informiran način i nedvosmisleno za konkretan slučaj u obliku izjave ili druge jasne potvrdne radnje kojom ispitanik pokazuje da pristaje na obradu svojih osobnih podataka. .

2. Ime i adresa osobe odgovorne za obradu

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Straße 118

51766 Engelskirchen

Njemačka

Tel.: +49 (0)2263 9240-15

E-Mail: agst@agst.de

Website: www.agst.de

3. Cookies

Internetske stranice AGST Wire i Biegetechnik GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i spremaju na računalni sustav putem internetskog preglednika.

Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik dotične osobe od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.

Upotrebom kolačića AGST Draht- und Biegetechnik GmbH može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje, a koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati za korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu jer to čine web stranica i kolačić pohranjeni u računalnom sustavu korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Internetska trgovina koristi kolačić za pamćenje artikala koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.

Dotična osoba može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici putem odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, kolačiće koji su već postavljeni moguće je u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

 

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica AGST Draht- und Biegetechnik GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada web stranici pristupi pogođena osoba ili automatizirani sustav. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u log datotekama poslužitelja. (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav pristupa pristupa našoj web stranici (tzv. referer), (4) podweb stranice, kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici može se kontrolirati, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) druge slične podatke i informacije koji se koriste za sprječavanje prijetnji u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Koristeći ove općenite podatke i informacije, AGST Wire and Biegetechnik GmbH ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice i oglašavanje za nju, (3) osiguranje dugoročne funkcionalnosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i ( 4 ) da tijelima za provođenje zakona pružimo informacije potrebne za provođenje zakona u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije stoga statistički procjenjuje AGST Draht- und Biegetechnik GmbH s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki kako bi se u konačnici osigurala optimalna razina zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je dala pogođena osoba.

5. Registracija na našoj web stranici

Ispitanik ima mogućnost registracije na web stranici voditelja obrade pružanjem osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu proizlaze iz odgovarajuće maske za unos koja se koristi za registraciju. Osobni podaci koje unese dotična osoba prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane osobe odgovorne za obradu i za vlastite potrebe. Osoba odgovorna za obradu može organizirati prosljeđivanje podataka jednom ili više izvršitelja obrade, na primjer davatelju paketnih usluga, koji također koristi osobne podatke isključivo za internu upotrebu koja se može pripisati osobi odgovornoj za obradu.

Registracijom na web stranici osobe odgovorne za obradu također se pohranjuje IP adresa koju je dotičnoj osobi dodijelio pružatelj internetskih usluga (ISP), datum i vrijeme registracije. Ovi podaci se pohranjuju u pozadini da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga i, ako je potrebno, da se omogući istraga počinjenih kaznenih djela. U tom smislu, pohranjivanje ovih podataka je neophodno kako bi se zaštitila osoba odgovorna za obradu. U načelu, ovi se podaci neće prosljeđivati ​​trećim stranama osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja ili prosljeđivanje radi kaznenog progona.

Registracija nositelja podataka, uz dobrovoljno davanje osobnih podataka, omogućuje voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge koje se, zbog prirode stvari, mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe slobodne su u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene prilikom registracije ili ih u potpunosti izbrisati iz baze podataka osobe odgovorne za obradu.

Osoba odgovorna za obradu dužna je svakom nositelju podataka u svakom trenutku na zahtjev dati informaciju o tome koji su osobni podaci pohranjeni o nositelju podataka. Nadalje, osoba odgovorna za obradu ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili obavijest dotične osobe, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane u suprotnom. Službenik za zaštitu podataka naveden u ovoj izjavi o zaštiti podataka i svi zaposlenici osobe odgovorne za obradu dostupni su dotičnoj osobi kao osobe za kontakt u ovom kontekstu.

6. Pretplata na naš newsletter

Na web stranici AGST Draht- und Biegetechnik GmbH korisnici imaju priliku pretplatiti se na bilten naše tvrtke. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu prilikom naručivanja newslettera proizlazi iz maske za unos koja se koristi u tu svrhu.
AGST Draht- und Biegetechnik GmbH redovito informira svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o ponudama za poduzeća. Newsletter naše tvrtke može primati dotična osoba samo ako (1) dotična osoba ima važeću e-mail adresu i (2) dotična osoba se registrira za slanje newslettera. Iz pravnih razloga, potvrdna e-pošta bit će poslana na adresu e-pošte koju je nositelj podataka prvi put unio za slanje newslettera pomoću postupka dvostrukog uključivanja. Ovaj potvrdni e-mail služi za provjeru je li vlasnik e-mail adrese, kao dotična osoba, odobrio primanje newslettera.

Prilikom registracije za newsletter također pohranjujemo IP adresu koju je dodijelio davatelj internetskih usluga (ISP) računalnog sustava koji koristi dotična osoba u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je kako bi se kasnije mogla razumjeti (eventualna) zlouporaba e-mail adrese dotične osobe te stoga služi pravnoj zaštiti osobe odgovorne za obradu.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu registracije za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Nadalje, pretplatnici na newsletter mogu biti obaviješteni putem e-pošte ako je to potrebno za rad newsletter usluge ili za registraciju u tom smislu, kao što bi mogao biti slučaj u slučaju promjena newsletter ponude ili promjena tehničkih Uvjeti. Osobni podaci prikupljeni u sklopu newsletter usluge neće se prosljeđivati ​​trećim stranama. Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na naš newsletter. Privolu za pohranu osobnih podataka koju nam je dotična osoba dala za slanje newslettera možemo opozvati u bilo kojem trenutku. U svakom newsletteru postoji odgovarajuća poveznica za opoziv privole. Također je moguće u bilo kojem trenutku odjaviti pretplatu na newsletter izravno na web stranici osobe odgovorne za obradu ili o tome na drugi način obavijestiti osobu odgovornu za obradu.

7. Praćenje biltena

Bilteni AGST Draht- und Biegetechnik GmbH sadrže takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika koja je ugrađena u e-poštu koja se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje datoteke dnevnika i analiza datoteke dnevnika. To omogućuje provođenje statističke procjene uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH može vidjeti je li i kada ispitanik otvorio e-poštu i koje su veze u e-pošti pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene putem piksela za praćenje sadržanih u newsletterima pohranjuje i procjenjuje osoba odgovorna za obradu kako bi se optimiziralo slanje newslettera i kako bi se sadržaj budućih newslettera još bolje prilagodio interesima dotične osobe. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Pogođene osobe imaju pravo u bilo kojem trenutku opozvati relevantnu zasebnu izjavu o privoli danu putem postupka dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, ove osobne podatke će osoba odgovorna za obradu izbrisati. AGST Wire and Biegetechnik GmbH odustajanje od primanja newslettera automatski smatra opozivom.

8. Mogućnost kontakta putem web stranice

Zbog zakonskih propisa, web stranica AGST Wire and Biegetechnik GmbH sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu za tzv. elektroničku poštu (e-mail adresa). Ako dotična osoba kontaktira osobu odgovornu za obradu e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je dotična osoba prenijela bit će automatski spremljeni. Takvi osobni podaci koje nositelj podataka dobrovoljno prenosi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.

9. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Osoba odgovorna za obradu obrađuje i pohranjuje osobne podatke dotične osobe samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako to zahtijeva europska direktiva i donositelj propisa ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima kojima osoba odgovoran za predmet obrade.

Ako svrha pohranjivanja više ne vrijedi ili ako istekne razdoblje pohranjivanja koje je propisalo europsko tijelo za direktive i propise ili drugi odgovorni zakonodavac, osobni podaci će se blokirati ili izbrisati rutinski i u skladu sa zakonskim odredbama.

10. Prava nositelja podataka

 • a)    Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo, koje mu daje europska direktiva i donositelj propisa, od osobe odgovorne za obradu zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose. Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku voditelja obrade podataka.

 • b)    Pravo na informaciju

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, dodijeljeno od strane europske direktive i donositelja propisa, dobiti besplatnu informaciju o osobnim podacima koji se o njoj pohranjuju i kopiju tih informacija od osobe odgovorne za obradu u bilo kojem trenutku. Nadalje, europski zakonodavac za direktive i uredbe odobrio je subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade

 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

 • ako je moguće, planirano trajanje za koje će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog trajanja

 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se tiču ​​Vas ili na ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na tu obradu

 • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu

 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka: sve dostupne informacije o podrijetlu podataka

 • postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i - barem u ovim slučajevima - smislene informacije o uključenoj logici te opsegu i namjeravanim učincima takve obrade za subjekt podataka

Nadalje, nositelj podataka ima pravo na informaciju o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, dotična osoba ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.
Ako nositelj podataka želi ostvariti ovo pravo na informaciju, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku voditelja obrade podataka.

 • c)    Pravo na ispravak

Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo koje joj daje europska direktiva i donositelj propisa zahtijevati hitan ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose. Nadalje, nositelj podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka - također putem dopunske izjave.
Ako nositelj podataka želi ostvariti ovo pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku voditelja obrade podataka.

 • d)   Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od europske direktive i donositelja propisa zahtijevati od odgovorne osobe da odmah izbriše osobne podatke koji se na nju odnose ako postoji jedan od sljedećih razloga i ako obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci prikupljeni su u takve svrhe ili na drugi način obrađeni za koje više nisu potrebni.

 • Ispitanik opoziva svoju privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a, a ne postoji druga pravna osnova za obradu.

 • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.

 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.

 • Brisanje osobnih podataka potrebno je za ispunjavanje zakonske obveze u pravu Unije ili države članice kojoj podliježe voditelj obrade.

 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. DS-GVO.

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv i nositelj podataka želi brisanje osobnih podataka pohranjenih u AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora podataka u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ili drugi zaposlenik pobrinut će se da se zahtjevu za brisanjem odmah udovolji.

Ako su osobne podatke javno objavili AGST Draht- und Biegetechnik GmbH i naša tvrtka, kao odgovorna osoba, obvezna je izbrisati osobne podatke u skladu s člankom 17. stavak Tehnologija i troškovi provedbe odgovarajuće mjere, također tehničke prirode , obavijestiti druge osobe odgovorne za obradu podataka koje obrađuju objavljene osobne podatke da je dotična osoba zatražila brisanje svih poveznica na ove osobne podatke od strane tih drugih osoba odgovornih za obradu podataka ili je zatražila kopije ili replikacije ovih osobnih podataka, ukoliko jer obrada nije potrebna. Službenik za zaštitu podataka AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ili drugi zaposlenik poduzet će potrebne korake u pojedinačnim slučajevima.

 • e)    Pravo na ograničenje obrade

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, dodijeljeno od strane europskog donositelja direktiva i propisa, zahtijevati da odgovorna osoba ograniči obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.

 • Obrada je nezakonita, nositelj podataka odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje korištenja osobnih podataka.

 • Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik ih treba za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru nadjačavaju li legitimni razlozi voditelja obrade one ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i nositelj podataka želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih u AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, može kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika voditelja obrade podataka u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka tvrtke AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ili drugi zaposlenik pobrinut će se za ograničenje obrade.

 • f)     Pravo na prenosivost podataka

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo, dodijeljeno od strane europske direktive i donositelja propisa, primiti osobne podatke koji se na nju odnose, a koje je dotična osoba dala odgovornoj osobi, u strukturiranom, zajedničkom i strojnom obliku. čitljiv format. Također imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi bez ometanja odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a DS-GVO. ili čl. 9. stavak 2. slovo a DS-GVO ili na ugovor prema članku 6. stavak 1. slovo b DS-GVO i obrada se provodi pomoću automatiziranih postupaka, pod uvjetom da obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili se odvija u obavljanju službene ovlasti, koja je prenesena na odgovornu osobu. Nadalje, kada ostvaruju svoje pravo na prenosivost podataka u skladu sa čl. 20. st. biti proslijeđeni drugim odgovornim osobama, ukoliko je to tehnički izvedivo iu mjeri u kojoj to ne utječe na prava i slobode čiji su ljudi pogođeni.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, dotična osoba može se u bilo kojem trenutku obratiti službeniku za zaštitu podataka kojeg imenuje AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ili drugom zaposleniku.

 • g)    Pravo na prigovor

Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od europske direktive i donositelja propisa, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se na nju odnose, a što se temelji na čl.6.st. 1 slovo e ili f DS-GVO uložiti prigovor. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama nositelja podataka ili obrada služi za utvrđivanje zahtjev, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

Ako AGST Draht- und Biegetechnik GmbH obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog oglašavanja, dotična osoba ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se također odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se nositelj podataka protivi AGST Draht- und Biegetechnik GmbH obradi u svrhe izravnog marketinga, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, nositelj podataka ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, protiv obrade osobnih podataka koji se na njega odnose, a koja se provodi u AGST Draht- und Biegetechnik GmbH u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u u skladu s člankom 89. stavkom 1. DS-GVO prigovoriti, osim ako je takva obrada nužna za ispunjavanje zadaće od javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može izravno obratiti službeniku za zaštitu podataka tvrtke AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ili drugom zaposleniku. Ispitanik također ima slobodu, u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h)   Automatizirane odluke od slučaja do slučaja, uključujući profiliranje

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo koje je europski zakonodavac dodijelio direktivama i uredbama da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravne učinke na nju ili značajno utječe na nju u sličnom način, ako odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i odgovorne osobe, ili (2) je dopuštena na temelju zakonodavstva Unije ili države članice prema kojem osoba odgovoran je subjekt i takvo zakonodavstvo zahtijeva odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika ili (3) se provodi uz izričiti pristanak ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH će provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i zaštite sloboda i legitimnih interesa ispitanika, uključujući barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.

Ako nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim odlukama, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku voditelja obrade podataka.

 • i)      Pravo na povlačenje privole prema zakonu o zaštiti podataka

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo dano europskim davateljem direktiva i propisa da u svakom trenutku opozove privolu za obradu osobnih podataka.
Ako nositelj podataka želi iskoristiti svoje pravo na opoziv privole, može se u bilo kojem trenutku obratiti našem službeniku za zaštitu podataka ili drugom zaposleniku voditelja obrade podataka.

11. Zaštita podataka za aplikacije i u procesu prijave

Osoba odgovorna za obradu prikuplja i obrađuje osobne podatke prijavitelja u svrhu vođenja procesa prijave. Obrada se može odvijati i elektronički. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva šalje relevantne prijavne dokumente elektroničkim putem, na primjer e-poštom ili putem web obrasca na web stranici, osobi odgovornoj za obradu. Ako osoba odgovorna za obradu sklopi ugovor o radu s kandidatom, poslani podaci će se pohraniti u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako osoba odgovorna za obradu ne sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, prijavna dokumentacija će se automatski izbrisati dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da brisanje nije u suprotnosti s drugim legitimnim interesima osobe odgovorne za obradu. Drugi legitimni interes u tom smislu je, primjerice, teret dokazivanja u postupcima prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

12. Pravni temelj obrade

Članak 6. I lit. a DS-GVO služi našoj tvrtki kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje ugovora u kojem je ispitanik strana, kao što je slučaj, na primjer, s radnjama obrade koje su potrebne za isporuku robe ili pružanje druge usluge ili naknade, obrada temelji se na članku 6. I lit. b GDPR-a. Isto vrijedi i za takve postupke obrade koji su nužni za provedbu predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, kao što je ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. I lit. c GDPR-a. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može postati nužna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj bio ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bismo proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. I lit. d GDPR-a. U konačnici, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. I lit. f GDPR-a. Radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada nužna za zaštitu legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da su interesi, temeljna prava i temeljne slobode osobe dotični ne prevladavaju. Takvi postupci obrade dopušteni su nam posebno zato što ih je izričito naveo europski zakonodavac. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nositelj podataka kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47, rečenica 2 DS-GVO).

13. Legitimni interesi u obradi koju provodi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. I. lit. f GDPR-a, naš legitimni interes je poslovanje za dobrobit svih naših zaposlenika i dioničara.

14. Trajanje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odnosni zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući podaci će se rutinski izbrisati, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili za iniciranje ugovora.

15. Zakonski ili ugovorni zahtjevi za pružanje osobnih podataka; Potreba za sklapanjem ugovora; obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nepružanja

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih propisa (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam dotična osoba stavi na raspolaganje osobne podatke, koje potom moramo obraditi. Na primjer, nositelj podataka dužan nam je dati osobne podatke ako naša tvrtka s njima sklopi ugovor. Nedavanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor s nositeljem podataka ne može sklopiti. Prije nego što ispitanik dostavi osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka objašnjava ispitaniku od slučaja do slučaja je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka te kakve bi bile posljedice da osobni podaci nisu dostavljeni.

16. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profiliranje.

Ovu izjavu o zaštiti podataka izradio je generator deklaracija o zaštiti podataka DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH u suradnji s odvjetnicima za zaštitu podataka odvjetničkog ureda WILDE BEUGER SOLMECKE | stvorio odvjetnike.

Službenika za operativnu zaštitu podataka AGST Draht- und Biegetechnik GmbH možete kontaktirati na adresi navedenoj na početnoj stranici, na tn. Odjel za zaštitu podataka ili e-poštom na datenschutz@agst.de.

bottom of page