top of page

Kalkulator težine čelika, savijenih dijelova i šipki

S našim kalkulatorom težine možete pretvoriti metre i kilograme i odrediti težinu savijenih dijelova i šipki.  

Više kalkulatora za određivanje PREN vrijednosti i CEV vrijednosti čelika možete pronaći ovdje.

Pretvarač metri u kilograme

Umrechner Meter Kilogramm

Ovaj kalkulator težine šipki i žice omogućuje pretvaranje duljine materijala (u metrima) u njegovu težinu (u kilogramima).

Kalkulator težine savijenih dijelova i šipki

Gewichtsrecher Biegeteile Stäbe

Pomoću ovog kalkulatora možete izračunati težinu savijenih dijelova ili šipki izrađenih od čelika na temelju dimenzija i broja komada.

bottom of page