top of page

Информация и полезни връзки

Информация и полезни врISO-сертификатзки

AGST Draht & Biegetechnik GmbH отговаря на изискванията на стандарта DIN EN ISO 9001:2015 в следните области на приложение:

Продажба и обработка на неръждаеми стомани във вид на пръстени и пръти, както и дистрибуция на стоманени телове за студено рязане, желязо и свободно рязане.

Търговия с машини за металообработка, както и с техния ремонт, поддръжка, сглобяване и инструктиране и обучение на оператори на машини.

Сертификат ISO 9001 на компанията AGST

Сплавни надбавки от неръждаема стомана

Надбавката за легиране е променлив компонент на цената, който се определя ежемесечно и зависи от колебанията на цените на легиращите елементи, необходими за съответния материал, на борсата. Изчислените от нас надбавки съответстват на единните стойности за германските доставчици.
Ако имате въпроси относно допълнителни стойности за материали, които не са изброени тук, или за други видове конструкции, като стоманени пръти и т.н., с удоволствие ще ви предоставим информация.

bottom of page