top of page

Условия за доставка и продажба

Свързаните Условия за доставка и продажба, налични на немски и английски език, се прилагат за всички наши оферти, потвърждения на поръчки, доставки и услуги, включително информация и консултации. Ако не е изрично договорено друго, те са валидни и за всички бъдещи сделки с нашите клиенти.

AGB AGST Draht & Biegetechnik Deutsch

Немски

AGST Draht & Biegetechnik terms and conditions

Английски език

bottom of page