top of page

Документи за изтегляне

На тази страница ви предлагаме за изтегляне някои документи във вид на pdf-файл. Текущата ни програма за доставка ви дава представа за наличните ни проводници и опаковки, както и за други продукти от нашето портфолио. Прегледът на неръждаемата стомана предлага табличен преглед на важните класове неръждаема стомана, техните компоненти за анализ, както и номерата на материалите по AISI и EN. Освен това имате възможност да видите нашия актуален сертификат ISO, както и условията за продажба и доставка.
В допълнение към тези документи предлагаме и информационни листове за важните материали, които можете да разгледате и изтеглите от нашата страница за материали.

Програма за доставка

Флаер за годишнината

Преглед на класовете неръждаема стомана

Програма за доставка на тел на AGST Draht & Biegetechnik

Програма за доставка на тел от неръждаема стомана (налични проводници и редовни складови наличности), както и на други продукти на немски и английски език

Флаер за 30-годишнината на компанията AGST Draht & Biegetechnik
Преглед на неръждаемата стомана.jpg

Основни моменти от първите 30 години от историята на компанията AGST Draht & Biegetechnik GmbH на немски и английски език

Табличен преглед на важните материали от неръждаема стомана. Прегледът съдържа номера по EN и AISI, както и класа на микроструктурата и компонента на анализа.

Актуален сертификат ISO

Сертификат ISO 9001 на AGST Draht & Biegetechnik. Немска версия
Сертификат ISO 9001 на AGST Draht & Biegetechnik. Английска версия

Сертификат ISO на Bureau Veritas (на немски и английски език) за дистрибуция и преработка на неръждаеми стомани на рулони и пръти, както и за дистрибуция на стоманени телове за студена обработка, желязо и свободно рязане. Продажба на машини, както и техен ремонт, поддръжка и обучение на оператори на машини.

Общи условия за продажба и доставка

Правила и условия за продажба и доставка на AGST Draht & Biegetechnik. Немска версия
Правила и условия за продажба и доставка на AGST Draht & Biegetechnik. Английска версия

Тук ще намерите информация за условията за продажба и доставка на AGST Draht & Biegetechnik GmbH на немски и английски език.

bottom of page