top of page

Kalkulator wartości PREN i kalkulator CEV

Na tej stronie oferujemy Państwu różne kalkulatory wartości PREN oraz kalkulatory CEV. Kalkulatory wartości PREN pozwalają na obliczenie odporności stali na korozję, kalkulatory CEV służą do określenia ekwiwalentu węgla.

Dostępne są tutaj różne kalkulatory wagowe do przeliczania metrów i kilogramów, jak również do określania wagi części giętych i prętów. Więcej informacji o różnych stalach nierdzewnych można znaleźć w naszym dziale materiałów.

Kalkulator wartości PREN

PREN-Rechner Einleitung

Termin PREN oznacza Pitting Resistance Equivalent Number i jest jednostką miary, która wskazuje odporność na korozję stali nierdzewnej. Procedury badawcze zostały określone w normie ASTM-48, opracowanej przez międzynarodową organizację normalizacyjną ASTM International.
Odporność na korozję wzrasta wraz z wartością PREN. Wartości PREN powyżej 32 są uznawane za odporne na wodę morską.
Oferujemy dwa różne kalkulatory PREN, które różnią się pod względem uwzględnienia wolframu (W%).
Wartość PREN obliczana jest według wzoru:

PREN = 1 × %Cr + 3,3 × %Mo + 16 × %N (w/w)

PREN-Rechner ohne W%

Kalkulator PREN bez W%

Kalkulator PREN z W%

PREN-Rechner mit W%

Kalkulator CEV

CEV-Rechner Einleitung

Wartość CEV (Carbon Equivalent Value) służy do określenia ekwiwalentu węgla w stali w stosunku do innych składników stopu. Wartość CEV jest szczególnie ważna dla oceny spawalności materiału, ponieważ zależy ona w dużej mierze od zawartości węgla. Przy zawartości węgla 0,2% występuje dobra spawalność, ale mogą na nią wpływać inne składniki stopowe. 
Oferujemy dwa kalkulatory do obliczania wartości CEV.
Kalkulator CEV I.I.W. jest zgodny z formułą Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i opiera się na zawartości węgla +0,18 %:

CEV (%) = %C + %Mn/6 + (%Cu + %Ni)/15 + (%Cr + %Mo + %V)/5

Kalkulator CEV, który opiera się na wzorze Ito-Bessyo, może być stosowany dla stali o zawartości węgla poniżej 0,18 %. Wzór Ito-Bessyo to:

CEV (%) = %C + %Si/30 + (%Mn + %Cu + %Cr)/20 + %Ni/60 + %Mo/15 + %V/10 + 5(%B)

Ponieważ nie istnieje ogólny wzór dla różnych stali, chcielibyśmy zaznaczyć, że nie możemy przyjąć żadnej gwarancji na nasze informacje.

Kalkulator CEV oparty na wzorze Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (I.I.W.)

CEV-Rechner I.I.W. Formel

Kalkulator CEV po Formuła Ito-Bessyo

CEV-Rechner Ito-Bessyo Formel
bottom of page