Datu aizsardzība

Paldies par jūsu interesi par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzība ir īpaši svarīga AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vadībā. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vietni parasti var izmantot, nenorādot nekādus personas datus. Tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot mūsu uzņēmuma īpašos pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni, var būt nepieciešams apstrādāt personas datus. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti iegūstam attiecīgās personas piekrišanu.

Personas datu, piemēram, attiecīgās personas vārda, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numura, apstrāde vienmēr tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un saskaņā ar valstij raksturīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mūsu uzņēmums vēlas informēt sabiedrību par mūsu apkopoto, izmantoto un apstrādāto personas datu veidu, apjomu un mērķi. Turklāt datu subjekti tiek informēti par viņu tiesībām, izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kā pārzinis AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko šajā vietnē apstrādāto personas datu aizsardzību. Tomēr interneta datu pārraidei parasti var būt drošības nepilnības, tāpēc nevar garantēt absolūtu aizsardzību. Šī iemesla dēļ katra attiecīgā persona var brīvi pārsūtīt personas datus mums alternatīvos veidos, piemēram, pa tālruni.

1. Definīcijas

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības deklarācijas pamatā ir termini, kurus Eiropas likumdevējs izmanto Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) pieņemšanai. Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt viegli salasāmai un saprotamai gan sabiedrībai, gan klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlētos iepriekš izskaidrot lietotos terminus.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs izmantojam šādus terminus:

 • a) personas dati

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk "datu subjekts"). Fizisko personu uzskata par identificējamu, kas tieši vai netieši, jo īpaši piešķirot identifikatoram, piemēram, vārdam, identifikācijas numuram, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoram vai vienai vai vairākām īpašām pazīmēm, kas izsaka fizisko, fizioloģisko, var identificēt šīs fiziskās personas ģenētisko, psiholoģisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

 • b) datu subjekts

Ietekmētā persona ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par apstrādi atbildīgā persona.

 • c) apstrāde

Apstrāde ir jebkurš process, kas tiek veikts ar automatizētu procesu palīdzību vai bez tā, vai jebkura šāda veida procesu sērija saistībā ar personas datiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, pasūtīšana, uzglabāšana, pielāgošana vai maiņa, lasīšana, vaicāšana, izmantošana, Informācijas atklāšana ar pārsūtīšanas, izplatīšanas vai jebkura cita veida nodrošināšanas, salīdzināšanas vai sasaistīšanas, ierobežošanas, dzēšanas vai iznīcināšanas veidiem.

 • d) apstrādes ierobežošana

Apstrādes ierobežošana ir uzglabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāko apstrādi.

 • e) Profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas sastāv no šo personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus personiskos aspektus, kas attiecas uz fizisku personu, jo īpaši aspektus, kas saistīti ar darba sniegumu, ekonomisko situāciju, veselību, personas datiem. Analizēt vai paredzēt šīs fiziskās personas vēlmes, intereses, uzticamību, izturēšanos, atrašanās vietu vai pārvietošanu.

 • f) pseidonimizācija

Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar piešķirt konkrētam datu subjektam, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šī papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nodrošina, ka personas dati nevar piešķirt identificētai vai identificējamai fiziskai personai.

 • g) kontrolieris vai kontrolieris

Atbildīgā persona vai par apstrādi atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena vai kopā ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja šīs apstrādes mērķi un līdzekļi ir noteikti Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos, atbildīgo personu vai konkrētus viņa iecelšanas kritērijus var paredzēt saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem.

 • h) Pārstrādātāji

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, iestāde vai cita struktūra, kas personas datus apstrādā atbildīgās personas vārdā.

 • i) saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, iestāde vai cita struktūra, kurai tiek atklāti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse. Iestādes, kuras personas datus var saņemt īpašas izmeklēšanas ietvaros saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējām.

 • j) trešā persona

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, atbildīgā persona, apstrādātājs un personas, kas ir pilnvarotas apstrādāt personas datus tiešā atbildības personas vai apstrādātāja atbildībā.

 • k) Piekrišana

Piekrišana ir jebkura brīvprātīga, apzināta un nepārprotama nodomu deklarēšana, ko attiecīgā persona sniegusi konkrētajam gadījumam, deklarācijas vai kādas citas viennozīmīgas apstiprinošas darbības veidā, ar kuru attiecīgā persona norāda, ka piekrīt viņu personas datu apstrādei. ir.

A

2. Par apstrādi atbildīgās personas vārds un adrese

Atbildīgā persona Vispārīgās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu datu aizsardzības noteikumu nozīmē ir:

A

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Strasse 118

51766 Engelskirchen

Vācija

Tālr .: 02263 9240-15

E-pasts: agst@agst.de

Vietne: www.agst.de

A

3. Sīkdatnes

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH interneta lapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti un saglabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūku.

Daudzās vietnēs un serveros tiek izmantotas sīkdatnes. Daudzos sīkfailos ir tā sauktais sīkfailu ID. Sīkdatnes ID ir sīkdatnes unikāls identifikators. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, caur kurām vietnes un serverus var piešķirt konkrētajam interneta pārlūkam, kurā tika saglabāta sīkdatne. Tas ļauj apmeklētajām vietnēm un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kurās ir citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfailu ID.

Izmantojot sīkdatnes, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH var sniegt šīs vietnes lietotājiem lietotājiem draudzīgākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkfailu iestatīšanas.

Sīkdatni var izmantot, lai optimizētu informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē lietotāja interesēs. Kā jau minēts, sīkdatnes ļauj mums atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes lietošanu. Piemēram, vietnes, kas izmanto sīkdatnes, lietotājam nav katru reizi apmeklējot vietni, atkārtoti jāievada savi piekļuves dati, jo to veic vietne un lietotāja datorsistēmā saglabātie sīkfaili. Cits piemērs ir iepirkšanās groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Interneta veikals izmanto sīkfailu, lai atcerētos preces, kuras klients ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā.

Attiecīgā persona jebkurā laikā var novērst sīkfailu iestatīšanu, ko veic mūsu vietne, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītos sīkfailus var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās parastajās interneta pārlūkprogrammās. Ja attiecīgā persona deaktivizē sīkfailu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

 

4. Vispārīgu datu un informācijas vākšana

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas katru reizi, kad vietnei piekļūst datu subjekts vai automatizēta sistēma. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāti servera žurnāla failos. (1) izmantotie pārlūka veidi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma nonāk mūsu vietnē (tā sauktais novirzītājs), (4) apakšvietnes, kurām piekļūst, izmantojot piekļuves sistēmu mūsu vietnē var kontrolēt, (5) piekļuves vietnei datumu un laiku, (6) interneta protokola adresi (IP adresi), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzēju un (8) citi līdzīgi dati un informācija, kas palīdz novērst briesmas uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH neizdara nekādus secinājumus par attiecīgo personu. Drīzāk šī informācija ir nepieciešama, lai (1) pareizi piegādātu mūsu vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu vietnes saturu un tās reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un mūsu vietnes tehnoloģijas ilgtermiņa funkcionalitāti un ( 4) sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama tiesībaizsardzībai kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc AGST Draht- und Biegetechnik GmbH šos anonīmi apkopotos datus un informāciju, no vienas puses, vērtē statistiski, kā arī ar mērķi palielināt datu aizsardzību un datu drošību mūsu uzņēmumā, lai galu galā nodrošinātu optimālu mūsu apstrādāto personas datu aizsardzības līmeni. Anonīmi dati servera žurnāla failos tiek glabāti atsevišķi no visiem personas datiem, kurus sniedzis datu subjekts.

A

5. Reģistrācija mūsu vietnē

Datu subjektam ir iespēja reģistrēties personas, kas atbildīga par apstrādi, tīmekļa vietnē, sniedzot personas datus. Kuri personas dati tiek nosūtīti personai, kas atbild par apstrādi, rodas no attiecīgās ievades maskas, kas tiek izmantota reģistrācijai. Datu subjekta ievadītos personas datus vāc un glabā tikai iekšējai lietošanai persona, kas atbild par apstrādi, un saviem mērķiem. Par apstrādi atbildīgā persona var organizēt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, pakomātu pakalpojumu sniedzējam, kurš arī personas datus izmanto tikai iekšējai lietošanai, kas attiecināma uz personu, kura atbild par apstrādi.

Reģistrējoties par apstrādi atbildīgās personas vietnē, tiek saglabāts arī IP pakalpojuma sniedzēja (ISP) attiecīgajai personai piešķirtais IP adrese, reģistrācijas datums un laiks. Šie dati tiek glabāti, ņemot vērā to, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, ļaut izmeklēt noziedzīgus nodarījumus. Šajā ziņā šo datu glabāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu par apstrādi atbildīgo personu. Šie dati netiks nodoti trešām personām, ja vien nav juridiska pienākuma tos nodot vai ja nodošana tiek izmantota kriminālvajāšanai.

Datu subjekta reģistrācija, brīvprātīgi sniedzot personas datus, ļauj datu pārzinim piedāvāt datu subjekta saturu vai pakalpojumus, kurus jautājuma rakstura dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas var jebkurā laikā mainīt reģistrācijas laikā sniegtos personas datus vai arī tos pilnībā izdzēst no personas, kas atbild par apstrādi, datu bāzes.

Par apstrādi atbildīgā persona jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniegs informāciju katrai iesaistītajai personai par to, kuri personas dati tiek glabāti par attiecīgo personu. Turklāt persona, kas ir atbildīga par apstrādi, labo vai dzēš personas datus pēc attiecīgās personas pieprasījuma vai ieteikuma, ja nav likumīgu prasību par datu glabāšanu. Šajā kontekstā attiecīgajai personai kā kontaktpersonas ir pieejami šajā datu aizsardzības deklarācijā minētie datu aizsardzības inspektori un visi par apstrādi atbildīgās personas darbinieki.

A

6. Abonēšana mūsu biļetenam

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vietnē lietotājiem tiek dota iespēja abonēt mūsu uzņēmuma biļetenu. Šim nolūkam izmantotā ievades maska ​​nosaka, kuri personas dati tiek nosūtīti personai, kas atbild par apstrādi, pasūtot biļetenu.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH regulāri informē savus klientus un biznesa partnerus, izmantojot biļetenu par uzņēmuma piedāvājumiem. Mūsu uzņēmuma biļetenu attiecīgā persona var saņemt tikai tad, ja (1) attiecīgajai personai ir derīga e-pasta adrese un (2) attiecīgā persona reģistrējas, lai saņemtu biļetenu. Juridisku iemeslu dēļ apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, kuru attiecīgā persona pirmo reizi ievadīja biļetenu nosūtīšanai, izmantojot dubultās izvēles procedūru. Šis apstiprinājuma e-pasts tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai e-pasta adreses īpašnieks kā attiecīgā persona ir pilnvarojusi saņemt biļetenu.

Reģistrējoties informatīvajam izdevumam, mēs saglabājam arī IP adresi, kuru reģistrācijas brīdī ir noteikusi attiecīgās personas izmantotā datorsistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP), kā arī reģistrācijas datumu un laiku. Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai vēlāk varētu izsekot (iespējamai) datu subjekta e-pasta adreses ļaunprātīgai izmantošanai un tādējādi kalpotu par apstrādi atbildīgās personas tiesiskajai aizsardzībai.

Personas dati, kas savākti, reģistrējoties biļetenam, tiks izmantoti tikai mūsu biļetena nosūtīšanai. Turklāt biļetena abonentus varētu informēt pa e-pastu, ja tas ir nepieciešams biļetenu pakalpojuma darbībai vai atbilstošai reģistrācijai, kā tas varētu būt gadījumā, ja mainās biļetenu piedāvājums vai mainās tehniskie nosacījumi. Personu dati, kas savākti kā biļetenu pakalpojuma daļa, netiks nodoti trešajām personām. Datu subjekts jebkurā laikā var atcelt mūsu biļetena abonementu. Piekrišanu personas datu glabāšanai, ko attiecīgā persona mums ir devusi biļetena nosūtīšanai, var atsaukt jebkurā laikā. Katrā biļetenā ir atbilstoša saite, lai atsauktu piekrišanu. Ir arī iespēja atteikties no biļetenu nosūtīšanas tieši par personas, kas atbildīga par apstrādi, tīmekļa vietnē vai citādi informēt personu, kas par to ir atbildīga.

A

7. Biļetenu izsekošana

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH biļetenos ir tā sauktie izsekošanas pikseļi. Izsekošanas pikselis ir miniatūrs grafisks attēls, kas ir iestrādāts e-pastos, kas tiek nosūtīti HTML formātā, lai iespējotu žurnāla faila ierakstīšanu un žurnāla faila analīzi. Tas ļauj veikt tiešsaistes mārketinga kampaņu veiksmes vai neveiksmes statistisko novērtējumu. Izmantojot iegulto izsekošanas pikseļu, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH var atpazīt, vai datu subjekts ir atvēris e-pastu un kad e-pastā esošajām saitēm piekļuvis datu subjekts.

Šādus personas datus, kas savākti, izmantojot biļetenos ietvertos izsekošanas pikseļus, par apstrādi atbildīgā persona glabā un novērtē, lai optimizētu biļetena nosūtīšanu un labāk pielāgotu nākamo biļetenu saturu attiecīgās personas interesēm. Šie personas dati netiks nodoti trešajām personām. Ietekmētajām personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt attiecīgo atsevišķo piekrišanas deklarāciju, kas sniegta, izmantojot dubultās izvēles procedūru. Pēc atsaukšanas šos personas datus dzēsīs persona, kas atbildīga par apstrādi. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH atteikšanos no biļetena saņemšanas automātiski interpretē kā atsaukumu.

A

8. Sazināšanās iespējas, izmantojot vietni

Tiesisko regulējumu dēļ AGST Draht- und Biegetechnik GmbH tīmekļa vietnē ir informācija, kas ļauj ātri elektroniski sazināties ar mūsu uzņēmumu un tieši sazināties ar mums, kas ietver arī tā sauktā elektroniskā pasta (e-pasta adrese) galveno adresi. Ja datu subjekts sazinās ar personu, kas atbildīga par apstrādi, pa e-pastu vai saziņas veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiks automātiski saglabāti. Šādi personas dati, kurus datu subjekts brīvprātīgi pārsūta personai, kura atbild par apstrādi, tiek glabāti nolūkā apstrādāt vai sazināties ar datu subjektu. Šie personas dati netiek nodoti trešajām personām.

A

9. Parasta personas datu dzēšana un bloķēšana

Par datu subjekta apstrādi atbildīgā persona apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, vai arī ja to nosaka Eiropas direktīvas un regulas vai cits likumdevējs likumos vai noteikumos, kuru par apstrādi atbildīgā persona ir pakļauta, tika sniegta.

Ja uzglabāšanas mērķis vairs netiek piemērots vai ja beidzas Eiropas direktīvās un regulās vai citā atbildīgā likumdevējā paredzētais glabāšanas periods, personas dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.

A

10. Datu subjekta tiesības

 • a) Tiesības uz apstiprinājumu

Katrai attiecīgajai personai ir tiesības, ko piešķir Eiropas direktīva un regulējuma devējs, lūgt apstiprinājumu no personas, kura atbild par apstrādi, vai tiek apstrādāti ar viņu saistītie personas dati. Ja attiecīgā persona vēlas izmantot šīs tiesības uz apstiprinājumu, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi.

 • b) Tiesības uz informāciju

Katrai personai, uz kuru attiecas personas datu apstrāde, ir tiesības, ko piešķīris Eiropas direktīvu un regulu likumdevējs, jebkurā laikā saņemt bezmaksas informāciju par personas datiem, kas par viņu glabājas, un šīs informācijas kopiju no personas, kas atbild par apstrādi. Turklāt Eiropas direktīvas un regulas nodrošina datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

 • apstrādes nolūkos

 • apstrādājamo personas datu kategorijas

 • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir atklāti vai joprojām tiek atklāti, jo īpaši saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām

 • ja iespējams, plānotais personas datu glabāšanas ilgums vai, ja tas nav iespējams, kritēriji šī ilguma noteikšanai

 • tiesības uz jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu vai atbildības personas apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šo apstrādi

 • tiesības pārsūdzēt uzraudzības iestādi

 • ja personas dati netiek vākti no datu subjekta: visa pieejamā informācija par datu izcelsmi

 • automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana saskaņā ar GDPR 22. panta 1. un 4. punktu, un - vismaz šajos gadījumos - nozīmīga informācija par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzamajām sekām datu subjektam

Turklāt datu subjektam ir tiesības uz informāciju par to, vai personas dati ir nosūtīti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Ja tas tā ir, datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošajām garantijām saistībā ar pārsūtīšanu.

Ja attiecīgā persona vēlas izmantot šīs tiesības uz informāciju, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi.

 • c) Tiesības uz labošanu

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kuras Eiropas likumdevējs ir piešķīris direktīvām un regulām, pieprasīt tūlītēju nepareizu personas datu labošanu. Turklāt datu subjektam ir tiesības, ņemot vērā apstrādes mērķus, pieprasīt nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp izmantojot papildu deklarāciju.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi.

 • d) Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, ko Eiropas direktīvu un regulu likumdevējs ir piešķīris, pieprasīt atbildīgajai personai nekavējoties izdzēst ar viņu saistītos personas datus, ja ir spēkā viens no šiem iemesliem un ciktāl apstrāde nav nepieciešama:

 • Personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti tādiem mērķiem, kuriem tie vairs nav vajadzīgi.

 • Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde, saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita juridiska pamata.

 • Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav primāru likumīgu iemeslu, vai datu subjekts iebilst pret datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu. Apstrāde a.

 • Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.

 • Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai to dalībvalstu tiesību aktiem, uz kuriem attiecas atbildīgā persona.

 • Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas piedāvāti saskaņā ar GDPR 8. panta 1. punktu.

Ja ir spēkā kāds no iepriekš minētajiem iemesliem un attiecīgā persona vēlas, lai AGST Draht- und Biegetechnik GmbH glabātie personas dati tiktu dzēsti, viņi jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi. . AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks organizēs dzēšanas pieprasījuma izpildi nekavējoties.

Ja personas datus ir publiskojusi AGST Draht- und Biegetechnik GmbH un mūsu uzņēmumam kā atbildīgajai personai ir pienākums dzēst personas datus saskaņā ar GDPR 17. panta 1. punktu, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ņem vērā pieejamos Pasākumi, kas piemēroti tehnoloģijai un ieviešanas izmaksām, ieskaitot tehniskus pasākumus, lai informētu citus datu apstrādātājus, kuri apstrādā publicētos personas datus, ka datu subjekts ir lūdzis no šiem citiem datu apstrādātājiem dzēst visas saites uz šiem personas datiem. vai ir pieprasījusi šo personas datu kopijas vai atkārtojumus, ciktāl apstrāde nav nepieciešama. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks atsevišķos gadījumos organizēs nepieciešamo.

 • e) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, ko Eiropas direktīvu un regulu likumdevējs ir piešķīris, pieprasīt, lai pārzinis ierobežo apstrādi, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību uz laiku, kas atbildīgajai personai ļauj pārbaudīt personas datu pareizību.

 • Apstrāde ir nelikumīga, attiecīgā persona atsakās dzēst personas datus un tā vietā pieprasa ierobežot personas datu izmantošanu.

 • Atbildīgajai personai vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes nolūkos, bet datu subjektam tie ir nepieciešami, lai apgalvotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

 • Attiecīgajai personai ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar. GDPR 21. panta 1. punkts, un vēl nav noteikts, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli atsver attiecīgās personas pamatojumu.

Ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem ir izpildīts un attiecīgā persona vēlas pieprasīt ierobežot AGST Draht- und Biegetechnik GmbH glabātos personas datus, viņi jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu personas, kas ir atbildīga par apstrādi, darbinieku. pagriezties. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

 • f) Tiesības uz datu pārnesamību

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kuras Eiropas likumdevējs ir piešķīris direktīvām un regulām, saņemt strukturētā, kopīgā un mašīnlasāmā formātā personas datus, kas attiecas uz viņiem un kurus attiecīgā persona ir darījusi pieejamus atbildīgajai personai. Jums ir arī tiesības pārsūtīt šos datus citai atbildīgai personai, netraucējot atbildīgajai personai, kurai sniegti personas dati, ar nosacījumu, ka apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punktu un 9. panta 4. punktu. .2 burts ar DS-GVO vai uz līguma saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu DS-GVO, un apstrāde tiek veikta ar automatizētu procedūru palīdzību, ja vien apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interesēm atbilstoša uzdevuma veikšanai vai notiek, izmantojot publisko varu, kas piešķirta atbildīgajai personai.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no vienas atbildīgās personas citai personai, ciktāl tas ir tehniski iespējams un ja tas neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību, attiecīgā persona jebkurā laikā var sazināties ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH iecelto datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku.

 • g) Tiesības iebilst

Jebkurai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kuras Eiropas likumdevējs ir pieņēmis direktīvās un regulās, jebkurā laikā iebilst pret ar viņu saistīto personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu vai f DS-GVO notiek, lai iebilstu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vairs neapstrādās personas datus iebildumu gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus iemeslus, kas ir apstrādes aizsardzības cienīgi, kas atsver attiecīgās personas intereses, tiesības un brīvības, vai apstrāde kalpo kā pamats , Tiesisku prasību īstenošana vai aizstāvēšana.

Ja AGST Draht- und Biegetechnik GmbH apstrādā personas datus, lai darbotos ar tiešo pastu, attiecīgajai personai ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešu reklāmu. Ja datu subjekts iebilst pret AGST Draht- und Biegetechnik GmbH apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH vairs neapstrādās personas datus šiem nolūkiem.

Turklāt datu subjektam ir tiesības tādu iemeslu dēļ, kas izriet no viņu īpašās situācijas, iebilst pret personas datu apstrādi, ko AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veic attiecībā uz viņiem zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas vajadzībām saskaņā ar 89. panta 1. punktu. 1 DS-GVO iebilst, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Lai izmantotu tiesības iebilst, attiecīgā persona var tieši sazināties ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku. Datu subjekts arī attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK, var brīvi izmantot savas iebildumu tiesības, izmantojot automatizētas procedūras, kurās tiek izmantotas tehniskās specifikācijas.

 • h) automatizēti lēmumi atsevišķos gadījumos, ieskaitot profilēšanu

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kuras Eiropas likumdevējs ir piešķīris direktīvām un regulām, un uz tām neattiecas lēmums, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kam ir juridiskas sekas vai kas viņus būtiski ietekmē līdzīgā veidā, ja lēmums (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un atbildīgo personu, vai (2) ir pieļaujams, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, uz kuriem attiecas atbildīgā persona, un šie tiesību akti veic atbilstošus pasākumus lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības, kā arī likumīgās intereses vai (3) tiek veikts ar skaidru datu subjekta piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) tas tiek pieņemts ar datu subjekta skaidru piekrišanu, AGST Draht- und Biegetechnik GmbH veiks atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu tiesības Lai aizsargātu datu subjekta brīvības un likumīgās intereses, tostarp vismaz tiesības saņemt personas iejaukšanos no atbildīgās puses, paust savu nostāju un apstrīdēt lēmumu.

Ja attiecīgā persona vēlas aizstāvēt tiesības attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi.

 • i) Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības likumiem

Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kuras Eiropas likumdevējs ir pieņēmis direktīvās un regulās, jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

Ja attiecīgā persona vēlas izmantot savas tiesības atsaukt savu piekrišanu, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu tās personas darbinieku, kura ir atbildīga par apstrādi.

A

11. Datu aizsardzība lietojumprogrammās un pieteikšanās procesā

Par apstrādi atbildīgā persona vāc un apstrādā pretendentu personas datus, lai apstrādātu pieteikuma procesu. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši notiek, ja pieteikuma iesniedzējs attiecīgos pieteikuma dokumentus elektroniski nosūta personai, kura ir atbildīga par apstrādi, piemēram, pa e-pastu vai tīmekļa veidlapu. Ja persona, kas atbild par apstrādi, noslēdz darba līgumu ar pretendentu, pārsūtītie dati tiks glabāti, lai apstrādātu darba attiecības saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem. Ja par apstrādi atbildīgā persona nenoslēdz ar pieteikuma iesniedzēju darba līgumu, pieteikuma dokumenti tiks automātiski izdzēsti divus mēnešus pēc lēmuma noraidīšanas paziņošanas ar nosacījumu, ka dzēšana nav pretrunā ar citām personas, kas ir atbildīga par apstrādi, likumīgām interesēm. Vēl viena likumīga interese šajā ziņā ir, piemēram, pierādīšanas pienākums tiesvedībā saskaņā ar Vispārējo vienlīdzīgas attieksmes likumu (AGG).

A

12. Apstrādes juridiskais pamats

6. pants, kuru es izgaismoju DS-GVO kalpo mūsu uzņēmumam kā juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurām mēs iegūstam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzējs, kā tas notiek, piemēram, ar apstrādes darbībām, kas nepieciešamas preču piegādei vai citu pakalpojumu sniegšanai vai par atlīdzību, apstrādes pamatā ir 6. pants, kuru es izgaismoju b GDPR. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas, lai veiktu pirmslīguma pasākumus, piemēram, gadījumos, kad rodas jautājumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridiskas saistības, kas prasa personas datu apstrādi, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības, apstrāde ir balstīta uz I panta 6. punktu. c GDPR. Retos gadījumos var būt nepieciešams apstrādāt personas datus, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses. Tas būtu, piemēram, ja mūsu uzņēmuma apmeklētājs būtu ievainots un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita svarīga informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešai personai. Tad apstrāde būtu balstīta uz 6. pantu, kuru es izgaismoju. d GDPR ir balstīti. Visbeidzot, apstrādes darbības varētu balstīties uz 6. pantu, kuru es izgaismoju. f GDPR. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, ir balstītas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka nav dominējošas attiecīgās personas intereses, pamattiesības un brīvības. Mums ir īpaši atļauts veikt šādas apstrādes darbības, jo tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Šajā sakarā viņš uzskatīja, ka likumīgas intereses var pieņemt, ja attiecīgā persona ir atbildīgās personas klients (GDPR 47. apsvēruma 2. teikums).

A

13. Datu apstrādes likumīgās intereses, kuras īsteno pārzinis vai trešā persona

Ja personas datu apstrāde ir balstīta uz 6. pantu, I lit. f DS-GVO ir mūsu likumīgā interese veikt uzņēmējdarbību visu mūsu darbinieku un akcionāru labklājības labā.

A

14. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri izdzēsti, ja vien tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei vai līguma uzsākšanai.

A

15. juridiskie vai līgumiskie noteikumi personas datu sniegšanai; Nepieciešamība līguma noslēgšanai; Datu subjekta pienākums sniegt personas datus; nenodrošināšanas iespējamās sekas

Mēs jums paskaidrojam, ka personas datu sniegšana daļēji ir prasīta likumā (piemēram, nodokļu noteikumi) vai arī tā var būt saistīta ar līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līguma partneri). Lai noslēgtu līgumu, dažkārt datu subjektam var būt nepieciešams sniegt mums personas datus, kas mums vēlāk jāapstrādā. Piemēram, attiecīgajai personai ir pienākums sniegt mums personas datus, kad mūsu uzņēmums noslēdz ar viņu līgumu. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu nevarētu noslēgt ar attiecīgo personu. Pirms attiecīgā persona sniedz personas datus, attiecīgajai personai ir jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības inspektoru. Mūsu datu aizsardzības inspektors katrā atsevišķā gadījumā informē datu subjektu par to, vai personas datu sniegšana ir nepieciešama likumā vai līgumā vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai ir pienākums sniegt personas datus un kādas sekas varētu būt personas datu nesniegšana.

A

16. Automatizētas lēmumu pieņemšanas esamība

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

Šo datu aizsardzības deklarāciju izveidoja DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH datu aizsardzības deklarāciju ģenerators sadarbībā ar advokātu biroja WILDE BEUGER SOLMECKE datu aizsardzības juristiem | Advokāti izveidoja.

A

Ar AGST Draht- und Biegetechnik GmbH uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru var sazināties pa adresi, kas norādīta mājas lapā, Datu aizsardzības departamentam, vai pa e-pastu uz adresi datenschutz@agst.de .

A