Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi

Šie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi, kas pieejami šeit PDF formātā vācu un angļu valodā, attiecas uz visiem mūsu piedāvājumiem, piegādēm un pakalpojumiem, tostarp informāciju un konsultācijām.

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, tie attiecas arī uz visām turpmākajām darījumu attiecībām ar klientiem, pat ja, slēdzot līgumu, mēs uz tiem nepārprotami neatsaucamies.

AGBs.jpg

Vāciski

TERMS.jpg

Angļu