top of page

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, hier beschikbaar als PDF in het Duits en Engels, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten, met inbegrip van informatie en advies.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden zij ook voor alle toekomstige zakenrelaties met klanten, zelfs wanneer wij bij het sluiten van de overeenkomst niet nogmaals uitdrukkelijk naar deze regels verwijzen.

AGB AGST Draht & Biegetechnik Deutsch

Duits

AGST Draht & Biegetechnik terms and conditions

Engels

bottom of page